การแจ้งเบาะแสนี้ ไม่ใช่การแจ้งความ จะไม่มีผลทางกฎหมาย กรุณาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานในท้องที่ที่เกิดเหตุ
Update by www.royalthaipolice.go.th
Custom Search

Welcome to call2cop.police.go.th!

ระบบแจ้งเบาะแส (call2cop.police.go.th) เป็นอีกช่องทางสำหรับให้ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการช่วยเหลือตรวจสอบ และติดตามข้อเท็จจริงของเบาะแสดังกล่าว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

เบาะแสรถหาย...

loading...

เบาะแสคนหาย...

loading...

รายการเบาะแส...รอการตรวจสอบ...

ไม่มีรายการ...

สถิติการแจ้งเบาะแส..

เบาะแส..น่าสนใจ

ไม่มีรายการ

รถหายควรทำอย่างไร?

ตรวจสอบประวัติรถ?

ติดต่อเรา