การแจ้งเบาะแสนี้ ไม่ใช่การแจ้งความ จะไม่มีผลทางกฎหมาย กรุณาแจ้งความต่อเจ้าพนักงานในท้องที่ที่เกิดเหตุ
* หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
ข้อมูลผู้แจ้ง
ชื่อ-สกุล ผู้แจ้งเบาะแส * (ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
เพศ
เลขประจำตัวประชาชน * (1234567890123)
อีเมล์ ([email protected])
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ (053-111-1111 หรือ 0811111111)
การรักษาความลับของข้อมูล ... มาตรการในการรักษาความลับของข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสที่เก็บไว้ด้วยคอมพิวเตอร์
คือ ไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสต่อสาธารณะชน รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งการอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเฉพาะผู้บังคับบัญชาระดับ admin เท่านั้น เพื่อป้องกันความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแส
ข้อมูลเบาะแส
loading...
ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
หัวข้อเบาะแส *
รายละเอียดเบาะแส *

พื้นที่เกิดเหตุ
loading...
หมู่บ้าน
รูปภาพที่ 1
รูปภาพที่ 2
Security Code
* ป้อนตัวอักษร (a-z, 1-9) ที่แสดงให้ถูกต้อง